Rektors strategiska och centrala medel

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsteman där Rektors strategiska och centrala medel är aktiv. Dessa begreppen kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Nätverk

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.