Planering och utveckling

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsteman där Planering och utveckling är aktiv. Dessa begreppen kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.