Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Gamla forskarskolan, Biovet är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Immunology and Microbiology

Neuroscience