Laboratoriet för industriell ekonomi

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Laboratoriet för industriell ekonomi är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Computer Science

Social Sciences

Earth and Planetary Sciences