Laboratoriet för industriell ekonomi

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Laboratoriet för industriell ekonomi är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi

Mark- och miljövetenskap

Samhällsvetenskap