Interpersonal Relations Research Group at Åbo Akademi

Organisationsprofil

Organisationsprofil

Interpersonal Relations Research är en forskningsgrupp vid ämnet psykologi vid Åbo Akademi. Gruppen studerar mänskligt beteende i interpersonella relationer; t.ex. romantiska och sexuella relationer samt relationen mellan barn och förälder.

Följ vår grupp på Facebook och få information om aktuella datainsamlingar: https://www.facebook.com/InRelAAU

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsteman där Interpersonal Relations Research Group at Åbo Akademi är aktiv. Dessa begreppen kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.