FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 5 – Jämställdhet
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsteman där Informationsvetenskap är aktiv. Dessa begreppen kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Nätverk

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.
 • Researcher of the year

  Nikou, Shahrokh (Mottagare), juni 2019

  Pris: Pris eller utmärkelse som ges för ett specifikt arbete

  Fil
 • Researcher of the year

  Nikou, Shahrokh (Mottagare), 11 juni 2019

  Pris: Pris eller utmärkelse som ges för ett specifikt arbete

  Fil