Organisationsprofil

Organisationsprofil

Inez and Julius Polin Institute for Theological Research was established in 2018 and is located in the Faculty of Arts, Psychology and Theology of Åbo Akademi University. The Institute carries out and finances innovative, interdisciplinary and crossdisciplinary research with social relevance.

Nyckelord

 • BS The Bible
 • BC Logic
 • BR Christianity
 • B Philosophy (General)
 • BM Judaism
 • BL Religion
 • BJ Ethics
 • BX Christian Denominations
 • BT Doctrinal Theology
 • BV1460 Religious Education

FN:s hållbara utvecklingsmål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 globala mål för en hållbar utveckling, för att utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Vårt arbete bidrar till följande hållbara utvecklingsmål:

 • SDG 1 – Ingen fattigdom
 • SDG 2 – Ingen hunger
 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande
 • SDG 4 – God utbildning
 • SDG 6 – Rent vatten och sanitet för alla
 • SDG 7 – Hållbar energi för alla
 • SDG 10 – Minskad ojämlikhet
 • SDG 11 – Hållbara städer och samhällen
 • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
 • SDG 15 – Ekosystem och biologiskt mångfald
 • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsteman där Polin -institutet är aktiv. Dessa begreppen kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Tidigare externt samarbete på landsnivå. Se mera information genom att klicka på cirklar.