Doktorandnätverk Informational and Structural Bio (ISB)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Doktorandnätverk Informational and Structural Bio (ISB) är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Mark- och miljövetenskap