Åbo Akademi

  • Postadress

    Turku

    Finland

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen där Åbo Akademi är aktiv. Dessa ämnesetiketter kommer från medlemmarnas arbeten i denna organisation. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Mark- och miljövetenskap