Åbo Akademis forskningsportal

Forskning i Åbo Akademi

I den här portalen finns information om Åbo Akademis forskare, publikationer och forskningsaktiviteter.


Samarbeten och ledande forskningsområden under de senaste fem åren

Kicka på röda cirklar för att se publikationer och projekt inom de senaste fem åren

Sökresultat