Cell Volume (3D) Correlative Microscopy Facilitated by Intra-Cellular Fluorescent Nanodiamonds as Multi-Modal Probes

Dataset

Beskrivning

RAW files
Datum då datat gjorts tillgängligt22 dec. 2020
FörlagZenodo

Citera det här