New research project investigates possibilities for storage of CO2 in solid materials

Press/media

Beskrivning

in Swedish:  Nytt forskningsprojekt utforskar möjlig-heter att lagra koldioxid i fast material

https://www.abo.fi/nyheter/nytt-forskningsprojekt-utforskar-mojligheter-att-lagra-koldioxid-i-fast-material/   27.1.2022

Period27 jan. 2022

Mediabidrag

1

Mediabidrag

  • TitelNew research project investigates possibilities for storage of CO2 in solid materials
    Land/TerritoriumFinland
    Datum27/01/22
    Beskrivningin Swedisjh: Nytt forskningsprojekt utforskar möjligheter att lagra koldioxid i fast material
    PersonerCornelis A P Zevenhoven