University of Campania "Luigi Vanvitelli"

Aktivitet: Besök till en extern institutionBesök till en extern akademisk institution

Beskrivning

Visiting Professor at University of Campania, “Vanvitelli”. Faculty of architecture and Industrial Design
Perioddec. 2021
På besökUniversity of Campania "Luigi Vanvitelli"