Twentieth Century Communism: A Journal of International History (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionsarbeteReferentgranskning av publikationer

Beskrivning

peer review of research article
Period1 aug. 20218 aug. 2021
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1758-6437