Title of the manucript: "Financial Paths of Reorganizing Firms After Reorganization Plan Confirmation" (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionsarbeteRedaktionsarbete

Beskrivning

Title of the manucript: "Financial Paths of Reorganizing Firms After Reorganization Plan Confirmation"

Tilläggsbeskrivning

Number of reviews: 1
Period2018 → …
Typ av tidskriftTidskrift