Tidskrift för litteraturvetenskap (Tidskrift)

  Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionsarbeteReferentgranskning av publikationer

  Beskrivning

  sakkunniggranskare till ett artikelmanuskript
  Periodapr. 2022maj 2022
  Typ av tidskriftTidskrift
  ISSN2001-094X
  OmfattningInternationell