The Society for Art History in Finland (Taidehistorian Seura) (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionsarbeteRedaktionsarbete

Beskrivning

The Society for Art History in Finland (Taidehistorian Seura)

Tilläggsbeskrivning

Number of reviews: 1
Period2018 → …
Typ av tidskriftTidskrift