Techne Series (Tidskrift)

Aktivitet: Peer review av output och redaktionsarbeteRedaktionsarbete

Beskrivning

Techne Series

Tilläggsbeskrivning

Techne serien publicerar peer review granskad forskning inom slöjdpedagogik och slöjdvetenskap på nordiska språk och engelska. Techne serien fyller kraven för nivå 1 i ”Publikationsforum (JUFO)” som upprätthålls av Vetenskapliga samfundens delegation.
Period1 jan 202031 dec 2022
Typ av tidskriftTidskrift
OmfattningInternationell