Supervision of Master's theses

Aktivitet: Handledning, mentorskap och andra aktiviteterHandledning av grundexam studerande

Beskrivning

Title of thesis: Levt medborgarskap från immigrerade mäns perspektiv: berättelser, förståelser och förhandlingar kring positioner i det finländska samhället
Periodmars 2013apr. 2014