Springer Nature (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionsarbeteReferentgranskning av publikationer

Beskrivning

Peer review av kapitel
Period30 sep. 2020
Typ av tidskriftTidskrift
OmfattningInternationell