Scandinavian Journal of Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionsarbeteReferentgranskning av publikationer

Period2018 → …
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0956-5221