Reppu selkään

Aktivitet: Deltagande i eller organisering av evenemangOrganisering av konferens, arbetsseminarium, ...

Beskrivning

Utbyt erfarenheter med kolleger och sakkunniga och låt dig inspireras att se på mofi- undervisningen ur ett brett perspektiv och få verktyg för ditt dagliga arbete i klassrummet i årskurserna 1-9.

Innehåll och arbetssätt: Vi vet att vi har en ökande språklig och kulturell mångfald i skolor i Svenskfinland. Fortbildningen Reppu selkään fokuserar på flerspråkighet och utvecklingen av mofiundervisningen. Reppu selkään tar avstamp i handboken Mofi-stigen som presenterar arbetssätt som kombinerar innehåll och språkinlärning samt mångsidig språkdidaktik. Du får vara aktiv och utföra uppgifter som stöder utvecklingen av din egen beredskap att hantera språklig mångfald.

Under fortbildningen jobbar vi med:

Litteratur i mofi-undervisningen

Multilitteracitet; läs- och skrivstrategier med fokus på kunskapsspråk

Byggstenar för målbaserad mofi-undervisning

Differentierad undervisning för ökad delaktighet

Ämnesövergripande undervisning för ett stärkt kunskapsspråk

Mångsidig och aktiverande bedömning av elevers lärande och kunnande

Möjlighet till kollegiala kompetenshöjande diskussioner

Målgrupp: Lärare i grundläggande utbildning som undervisar i modersmålsinriktad finskundervisning

Tidtabell och omfattning: Fortbildningen genomförs i november 2022 och inleds med en närstudiedag i Tammerfors. Reppu selkään bygger på samma koncept och innehåll som de kompetensutvecklingsdagar som arrangerades våren 2022.
Period7 nov. 202328 nov. 2023
Typ av evenemangKurs
PlatsFinlandVisa på karta
OmfattningNationell

Nyckelord

  • mofi