Processes (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionsarbeteRedaktionsarbete

Beskrivning

Guest Editor of a Special Issue "Molecular Dynamics Modeling and Simulation"
Periodmars 2019 → …
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2227-9717
OmfattningInternationell

Nyckelord

  • molecular dynamics simulations
  • computational biology
  • drug discovery and design
  • computational pharmaceutics