Processes (Tidskrift)

Aktivitet: Peer review av output och redaktionsarbeteRedaktionsarbete

Beskrivning

Editor for special issue: "Process Intensification for Biomass Conversion to Next-Generation Biofuels" Processes. MDPI
Period2021
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2227-9717