Poesi som muralmålning: Potential att skapa, fånga, förstärka och forma möten med poesi

Aktivitet: Tal eller presentationKonferenspresentation

Beskrivning

Detta paper presenterar studien ”Poetry on the Wall: Inviting, Seizing, Intensifying, and Transforming Literary Engagements” i vilken forskarna tar del av väggmuralen Reading List skapad av konstnär-poeten Vidha Saumya och reflekterar kring dess potential för poesiundervisning. Studien vägleddes av frågan: vilka potential kan möten med muralpoesi skapa för poesididaktik? Tidigare forskning illustrerar hur intresset för konstbaserade ingångar till poesiundervisning har vuxit allt starkare de senaste åren (se Jusslin & Höglund, 2021), men trots det är kombinationen av konstformer som t.ex. bildkonst och poesi ett relativt outforskat område inom poesididaktik.

Positionerad inom ett performativt forskningsparadigm (Østern et al., 2021) är avsikten med studien inte att utforska vad muralpoesi är, utan vad det kan göra. Fokus ligger snarare på de tillblivelser och förhandlingar muralpoesi kan sätta i rörelse när det gäller poesididaktik. Det empiriska materialet som ligger till grund för studien är dels ett samtal mellan konstnärer, forskare och lärare kring väggmuralen Reading list, dels forskarnas kroppsliga möte med väggmuralen. Performativt skrivande (Pelias, 2018) användes som analysingång. Analysen resulterade i fyra potentialer som visar hur möten med muralpoesi kan skapa, fånga, förstärka och forma möten med poesi och därav blir performativa och sätter något i rörelse. Möten med muralpoesi kan sätta i rörelse förhandlingar och tillblivelser av olika tolkningar, vilket betonar ett utforskande och en obestämbarhet (Höglund & Rørbech, under granskning) med konstbaserade ingångar till poesididaktik. Studien pekar på hur möten med muralpoesi kunde erbjuda värdefulla och mångsidiga möjligheter i poesiundervisningen och bidrar således med ett nytt perspektiv till poesididaktik.
Period24 nov. 2021
HändelsetitelNNMF8, Nordiskt nätverk för modersmålsdidaktisk forskning
Typ av evenemangKonferens
Konferensnummer8
PlatsUppsala, SverigeVisa på karta
OmfattningInternationell