Oxford Journal of Law and Religion (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionsarbeteRedaktionsarbete

Beskrivning

Oxford Journal of Law and Religion
Periodmaj 2018
Typ av tidskriftTidskrift
OmfattningInternationell