Open and collaborative innovation

Aktivitet: Utvärdering, bedömning eller examinationEvaluering av verksamhet

Beskrivning

Utvärdering av doktorandkurs
Periodjuni 2023
Examination vid
  • University of South-Eastern Norway