NorTED – Nordic Research School in Teacher Education Relevant Research (Extern organisation)

Aktivitet: MedlemskapMedlemskap i förening eller nätverk

Beskrivning

Den vetenskapliga målsättningen för Graduate School Network (NorTED) är att stärka forskarutbildningen och forskningen inom områden som är relevanta för lärarutbildning i den nordiska kontexten.

Tilläggsbeskrivning

The following institutions are currently involved:

Finland: Åbo Akademi University
Denmark: DPU Aarhus University
Iceland: University of Iceland
Sweden: Umeå University and Dalarna University
Norway: University of Tromsø/ UiT – The Arctic University of Norway, Western Norway University of Applied Sciences, University of South-Eastern Norway, and Department of Teacher Education – Norwegian University of Science and Technology (NTNU)
Periodaug. 2023 → …
VidNorTED – Nordic Research School in Teacher Education Relevant Research
OmfattningInternationell