Nordisk konferanse i samfunnskunnskapsdidaktikk

Aktivitet: Deltagande i eller organisering av evenemangOrganisering av konferens, symposium eller arbetsseminarium

Beskrivning

Världen förändras, men ibland kan förändringens art vara överraskande. Det var knappast många som efter de liberala revolutionerna 1989–1991 kunde förutspå att vi på 2010-talet skulle ha auktoritära regeringar inom Europeiska unionen. I början på 2000-talet anade vi inte heller vilken roll sociala medier skulle spela i samhällsdebatten, också genom fake news och nättroll.

Ekonomiska kriser tenderar att återkomma med ojämna mellanrum. Det var kanske ändå svårt att i förväg föreställa sig att en amerikansk president på 2010-talet skulle äventyra den globala frihandeln genom att inleda eller hota med handelskrig.

Ur ett samhällskunskapsdidaktiskt perspektiv är det relevant att fråga sig hur läroämnet samhällskunskap kan svara mot behovet att förklara samhälleliga förlopp och förändringar, och förbereda elever att möta också framtidens oförutsägbarhet. Studerande ska vägledas att iaktta demokratiska värden, men hur hanterar samhällskunskapsämnet den rollen i en situation där demokratiskt förankrade regeringar utmanar etablerade tolkningar av mänskliga rättigheter och demokratiska institutioner och processer? På vilket sätt kan samhällskunskapsämnet förse de studerande med verktyg för att kritiskt granska manipulativa krafter i sociala medier. Vilka förutsättningar har samhällskunskapsämnet att förklara svängningar i världsekonomin och hur dessa påverkar det egna samhällets eller det egna hushållets ekonomi? Och kan ämnet förbereda de studerande till en oviss framtid?
Periodapr. 2022
Typ av evenemangKonferens
PlatsVasa, FinlandVisa på karta
OmfattningInternationell