Nordic Early Literacy Network (Extern organisation)

Hilde Hofslundsengen (Ordförande), Maria Magnusson (Medlem), Heilä-Ylikallio, R. (Medlem), Bente E. Hagtvet (Medlem), Elisabeth Mellgren (Medlem), Svensson, A. (Medlem), Jusslin, S. (Medlem), Camilla Forsberg (Medlem), Hanne Næss Hjetland (Medlem), Tarja Alatalo (Medlem), Martina Norling (Medlem), Tjäru, S. (Medlem)

Aktivitet: MedlemskapMedlemskap i nätverk

Beskrivning

Syftet med nätverket är tvåfaldigt: Att generera kunskap om barns skriftspråkande lärandeprocesser och utveckling och att stärka kunskapen om barns skriftspråkliga aktiviteter i de nordiska ländernas förskollärarutbildningar och tidiga skolår.

Mer specifikt syftar nätverket till att:

Generera ny kunskap om skriftspråkliga aktiviteter bland förskolebarn och i de tidiga skolåren.
Genomföra forskningssamarbeten med kvalitativa och kvantitativa metoder.
Jämföra perspektiv på tidig skriftspråksutveckling inom Norden.
Samarbeta för att utveckla kursinnehållet om yngre barns skriftspråkliga aktiviteter i lärarutbildningen.
Uppmuntra lärare och lärarstudenter till samarbeten inom det nordiska nätverket.
Period2016 → …
VidNordic Early Literacy Network