Nordic Early Literacy Network (Extern organisation)

 • Hilde Hofslundsengen (Ordförande)
 • Maria Magnusson (Medlem)
 • Heilä-Ylikallio, R. (Medlem)
 • Bente E. Hagtvet (Medlem)
 • Elisabeth Mellgren (Medlem)
 • Svensson, A. (Medlem)
 • Jusslin, S. (Medlem)
 • Camilla Forsberg (Medlem)
 • Hanne Næss Hjetland (Medlem)
 • Tarja Alatalo (Medlem)
 • Martina Norling (Medlem)
 • Tjäru, S. (Medlem)

Aktivitet: MedlemskapMedlemskap i nätverk

Beskrivning

Syftet med nätverket är tvåfaldigt: Att generera kunskap om barns skriftspråkande lärandeprocesser och utveckling och att stärka kunskapen om barns skriftspråkliga aktiviteter i de nordiska ländernas förskollärarutbildningar och tidiga skolår.

Mer specifikt syftar nätverket till att:

Generera ny kunskap om skriftspråkliga aktiviteter bland förskolebarn och i de tidiga skolåren.
Genomföra forskningssamarbeten med kvalitativa och kvantitativa metoder.
Jämföra perspektiv på tidig skriftspråksutveckling inom Norden.
Samarbeta för att utveckla kursinnehållet om yngre barns skriftspråkliga aktiviteter i lärarutbildningen.
Uppmuntra lärare och lärarstudenter till samarbeten inom det nordiska nätverket.
Period2016 → …
VidNordic Early Literacy Network