Materials Chemistry and Physics (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionsarbeteReferentgranskning av publikationer

Beskrivning

Synthesis and electropolymerization of multifunctional napthalimide clicked carbazole derivative
Period11 juni 2019
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN-nummer0254-0584
OmfattningInternationell