Lambda Nordica (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionsarbeteReferentgranskning av publikationer

Beskrivning

Uppdrag som granskare för lambda nordica
Period2020
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN1100-2573