Kustos

Aktivitet: Handledning, mentorskap och andra aktiviteterHandledning av forskarstuderande

Beskrivning

Kustos vid disputation

Tilläggsbeskrivning

Karin Sundqvist: Digitalisation Meets Home Economics Teachers. A Mixed-Methods Study of the Conditions Related to Finnish Home Economics Teachers ́ Use of Information and Communication Technologies". Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier, Åbo Akadermi.
Period27 okt. 2023