Konstvetenskap på svenska i det självständiga Finland

Aktivitet: Tal eller presentationMuntlig presentation

Beskrivning

"Art history in Swedish in independent Finland". Conference in preparation for the forthcoming volume "Swedish Art Historiography: Institutionalization, identity and practice" (2021 or 2022, Lund University Press).

Tilläggsbeskrivning

Ämnet konstvetenskap/konsthistoria har genomgått stora förändringar under de senaste decennierna, såväl internationellt som nationellt i Sverige. Intresset för konsthistoriografi bland svenska konsthistoriker är påtagligt idag även om vi inte sett några initiativ till mer samlade insatser på mycket länge. Projektet avser att initiera en bred kritisk granskning av såväl ämnets historia i Sverige som reflektioner över ämnets position idag med blickar framåt. Avsikten är att under 2018/2019 arrangera en konferens samt redigera en antologi med bidrag kring detta ämne.
Period13 juni 2019
Händelsetitel100 år av svensk konstvetenskap – och sedan?
Typ av evenemangKonferens
PlatsUppsala, SverigeVisa på karta
OmfattningInternationell