Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionsarbeteRedaktionsarbete

Beskrivning

Section editor
Period2020
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0718-1876
OmfattningInternationell