Journal of Molecular Recognition (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionsarbeteReferentgranskning av publikationer

Beskrivning

second round review after revision
Period21 juni 2022
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0952-3499
OmfattningInternationell

Nyckelord

  • TRPA1
  • molecular dynamics simulations