Journal of Molecular Recognition (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionsarbeteReferentgranskning av publikationer

Period13 mars 202214 apr. 2022
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN-nummer0952-3499
OmfattningInternationell

Nyckelord

  • TRPA1
  • molecular dynamics simulations