Journal of Economics (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionsarbeteReferentgranskning av publikationer

Beskrivning

Referee
Period2016
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN0931-8658
OmfattningInternationell