Journal of Contingencies and Crisis Management (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionsarbeteRedaktionsarbete

Beskrivning

Journal of Contingencies and Crisis Management

Tilläggsbeskrivning

Number of reviews: 1
Period2019 → …
Typ av tidskriftTidskrift