Journal for Research in Arts and Sports Education (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionsarbeteRedaktionsarbete

Beskrivning

Medlem i redaktionsråd
Periodfeb. 2023 → …
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2535-2857
OmfattningInternationell