JOM: The Journal of The Minerals, Metals Materials Society (TMS) (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionsarbeteRedaktionsarbete

Beskrivning

JOM: The Journal of The Minerals, Metals Materials Society (TMS)

Tilläggsbeskrivning

Publisher: Springer Nature
Period21 mars 201920 mars 2022
Typ av tidskriftTidskrift
OmfattningInternationell