Intervju med Skolporten

Jusslin, S. (Deltagare)

Aktivitet: Annan

Beskrivning

Intevju med Skolporten om min doktorsavhandling Dancing/Reading/Writing: Performative Potentials of Intra-Active Teaching Pedagogies Expanding Literacy Education
Period15 feb 2021