Intervju: Kreativ dans – ett sätt att utveckla läs- och skrivundervisningen

Aktivitet: Annan

Beskrivning

Intevju med Skolporten om min doktorsavhandling Dancing/Reading/Writing: Performative Potentials of Intra-Active Teaching Pedagogies Expanding Literacy Education
Period15 feb 2021