International Research in Children's Literature (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionsarbeteReferentgranskning av publikationer

Beskrivning

Uppdrag som granskare för IRCL

Tilläggsbeskrivning

4 granskningar
Period20152021
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN-nummer1755-6198