International Journal of Human Rights (Tidskrift)

Aktivitet: Referentgranskning av publikationer och redaktionsarbeteRedaktionsarbete

Beskrivning

Editor for "Special issue collection: Rights in the mandate and work of international organisations"
Period2 aug. 2023
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN-nummer1364-2987