ICO Iconographisk Post. Nordisk tidskrift för bildforskning – Nordic Review of Iconography (Tidskrift)

Aktivitet: Peer review av output och redaktionsarbeteRedaktionsarbete

Period20142021
Typ av tidskriftTidskrift
ISSN2323-5586
OmfattningInternationell

Nyckelord

  • Ikonografi
  • Bildtolkning