Helsingin yliopisto (Förlag)

Aktivitet: Peer review av output och redaktionsarbetePeer review av output

Beskrivning

SUUNNITTELUSTA KÄSIN Käsityön tutkimuksen ja opetuksen vuoropuhelua

Tilläggsbeskrivning

Ajatus käsityön suunnittelua pohtivasta teoksesta syntyi syksyllä 2013. Lukukauden
ensimmäisen henkilöstökokouksen tauolla ääneen lausuttu kipinä suunnittelua
koskevan teoksen tarpeellisuudesta roihahti heti liekkiin. Totesimme ajatuksen olevan
tärkeä, ajankohtainen ja haastava. Suunnittelulla on keskeinen merkitys niin
käsityöläisten, muotoilijoiden ja taiteilijoiden kuin käsityötä opiskelevien työskentelyprosesseissa.
Myös perusopetuksessa ja eri koulutusasteilla käsityötä opiskelevien
lähtökohtana on oman suunnittelun kautta toteutunut kokonainen käsityö.
Suomenkielistä tutkittua ja perusteltua uutta tietoa käsityön suunnittelusta ei ole
ollut saatavilla siitä huolimatta, että yleinen kiinnostus ja arvostus käsityötä kohtaan
on kasvanut koko 2000-luvun ajan.
Julkaisun toteutus on kulkenut rinnakkain Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen
ja perusopetuksen opetussuunnitelmauudistusten kanssa. Tavoitteena on
vastata sekä käsityön opetuksen tulevaisuuden haasteisiin että eri koulutusasteilla
toimivien käsityönopettajien tarpeeseen saada tukea suunnittelun ohjaamiseen.
Monissa julkaisun artikkeleissa on sovellettu tutkimustietoa erilaisissa opetuskonteksteissa.
Samalla on myös tuotettu uutta tietoa käsityön suunnittelusta ja suunnittelun
opetuksesta. Tutkimuksen ja opetuksen vuoropuhelulla onkin julkaisussa
tärkeä rooli. Vaikka artikkeleissa ei käsitelläkään opettajan omaa luovaa toimintaa,
haluamme muistuttaa myös sen tärkeydestä, sillä opettajan oma luova prosessi luo
pohjaa opetustyölle.
Suunnitelman ja idean alkuperään liittyen on mediassa käyty viime aikoina useampaan
otteeseen keskustelua suunnittelun eettisistä kysymyksistä, kuten suunnittelijan
työn suojaamisesta. Eräs keskustelun anti on ollut se, että suunnittelija on
oivaltanut, miten tärkeää on tuoda oma prosessi ja ideointiketjut läpinäkyvästi esille
esimerkiksi plagiointia koskevan pohdinnan yhteydessä. Tekijänoikeutta koskevan
tietoisuuden tarve on myös lisääntynyt. Tämän julkaisun artikkeleissa on esimerkkejä
siitä, millä tavoilla käsityöntekijä voi jo varhaisessa vaiheessa tietoisesti dokumentoida
ja reflektoida omaan käsityöprosessiin liittyvää ajattelua ja jakaa sitä
muiden kanssa.
Period2004
Typ av förlagFörlag
OmfattningNationell