Future Challenges in the Nordics (Extern organisation)

Aktivitet: MedlemskapStyrelsemedlemskap

Beskrivning

Medlem av styrgruppen för det nordiska forskningsprogrammet Future Challenges in the Nordics, finansierat av sex fonder från Finland och Sverige

Tilläggsbeskrivning

Programmet finansierar humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning inom områden som innebär stora utmaningar, både socialt och kulturellt, för människor i Norden under det 21:a århundradet. Målet med Framtida utmaningar i Norden är att forskningen som bedrivs inom programmet ska komma samhället till nytta i form av lättillgänglig kunskap för medborgare och beslutsfattare som letar efter sätt att möta de nya stora samhällsutmaningarna.
Forskningsprogrammet pågår under åren 2021–2027.
Forskningsprogrammet finansieras av Svenska litteratursällskapet i Finland, Riksbankens Jubileumsfond, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Familjen Kamprads stiftelse.
Period20212027
VidFuture Challenges in the Nordics
OmfattningInternationell