Fakta för bra beslut

Aktivitet: Tal eller presentationPublikt eller inbjudet tal

Beskrivning

Behövs fakta i politiken och i beslutsfattande? Vad för sorts fakta behövs för goda beslut? Har beslutsfattarna tillgång till de fakta de behöver?

Under supervalåret 2023 vill KUT-nätverket i en serie evenemang lyfta frågor kring kunskap inom beslutsfattande. Alla är välkomna och vi riktar oss särskilt till dig som redan är invald beslutsfattare eller som funderar att ställa upp i val i år. Vi tror även det kan vara intressant för dig som jobbar med fakta-/kunskapsunderlag för beslutsfattare.

Först ut är filosof och historiker Jonas Ahlskog, docent från Åbo Akademi. Jonas intresserar sig för bildning, kunskap, minne och förståelse i olika former och fungerar som ledare för projektet Bildningskraft vid Svenska folkskolans vänner. Tidigare har han även varit verksamhetsledare för Folkets bildningsförbund och forskat i minoritetsstudier och studier av politiska och ideologiska rörelser.


I KUT, nätverket för hållbar kunskapsutveckling på Åland, ingår Ålands fredsinstitut, ÅSUB, Högskolan på Åland och Ålands sjöfartsmuseum, Ålands landskapsregering, lotsfunktionen i nätverket bärkraft.ax och Centralbiblioteket på Åland.
Nätverket har som mål att skapa intresse och förståelse i samhället om fakta, kunskap och forskning samt att främja forskningens ställning på Åland.
Period7 feb. 2023
VidNätverket för hållbar kunskapsutveckling på Åland (KUT), Åland